Вернуться назад
Файл:ja_sql2000_sp3a.iso
Семейство:Servers
Версия:SQL Server 2000 Service Pack 3a
Язык:Японский - (JA)
CRC-32:ffffffff
MD5:b2dcd0148ae6f44388af69f73d7c0b0b
SHA-1:97cc7817b50be9465be20aa383eba8a339039216
SHA-256:e1789e6ba13aa52d11a3f2870c8a54356867bef3c29ec24f3fac78224ee66785
SHA-512:e3f1104a09436ab07aaab40ecbaf01a2860d2614438d4c113db3a777b7001c006579632728ad0036d3bb7fdce37ffee8ac89999361951f802882ffabd74c5cb2
SHA3-256:6a59b529e0ec2161d211a3bd00ab58f80581f75909a7366b16470a6123ddafd0
SHA3-512:9e3a751ecfc484dbec669adac0158b74ddf5eac586c22c706bf1db76ba25f223e89b990398b536f1a642683d6a3840f8596fe1e6a10bdbbf50e3902afdc540b7
Размер:257.463 MB (269969408 байт)