Вернуться назад
Файл:es_windows_server_version_20h2_updated_feb_2021_x64_dvd_3764c4f3.iso
Семейство:Operating Systems
Версия:Windows Server, version 20H2 (Updated Feb 2021)
Язык:Испанский - (ES)
CRC-32:e422b16f
MD5:4c877540f4ebcfc66ebe300faa1540e0
SHA-1:cc759cd105589ee5598308f145f83d2f0d57324b
SHA-256:8f747a196a4cbb077ceb024d42ef78992ba7c4cfba3692c01c05d5afa5a2fc63
SHA-512:15a832ebd4a7082dfb318e5188d60262829a28c311dba693172c65a69cfba4b9dbccf18b484649761cbd4eecbe50e2a64fb9d4f6ceba936baed57ec419ce4098
SHA3-256:4f5deb0297f4a77d729dacc7166433a23b8aa4ec749e7d5d454416b5aced0172
SHA3-512:65c10192f04e1ecd9b5ee25a0ffbe1f29ba380f83ee0098f99ceffaa2664b4cf85d3d16bdee13dfb96ea87c5f05280005c4ea558feb04407ec883667d3e7d148
Размер:3.448 GB (3702173696 байт)