Вернуться назад
Файл:it_sql_server_2019_ctp2.2_x64_dvd_d48528c3.iso
Семейство:Servers
Версия:SQL Server 2019 CTP2.2
Язык:Итальянский - (IT)
MD5:e20e299d0eefa7c1397b2d95c6bcc623
SHA-1:de4e2894471a6b7600bdae5c882742ad6d1484b0
SHA-256:cba45323a782f62dcaf094ec5f3795ec18f8a4fb1e792c761db9d15f02a17a1a
SHA-512:30025653262c984cc0c4896760af8f1d467bf9a6c42180dd5da6f023da6733977658ae338e5d969e6c937384d4c9efe99d0c1e6c5cdc0114c438f4a2df93d3c3
Размер:1.462 GB (1569828864 байт)