Вернуться назад
Файл:SW_DVD9_Win_Pro_10_21H2.3_64ARM_Lithuanian_Pro_Ent_EDU_N_MLF_X23-04758.ISO
Семейство:Operating Systems
Версия:Windows 10, version 21H2 (Updated February 2022)
Язык:Литовский - (LT)
CRC-32:0b8393c0
MD5:48a408e3fb64c347f265949f40654adc
SHA-1:b38a37cf79b92e47d2273934ccb03fd4563ce606
SHA-256:337f6e68fb2b7c6d13c055249eb926c33c1d401c89f2cc7f3731991e86c56972
SHA-512:7cdad6aa9f1f81770a9f06f5d8c4c9cba7b67fc3621cfdfa305309918cfeaeb287f42a8a522b94c5d21e3dc7075a2a48cf6d73c39303b2932eeb79fbd0231d54
SHA3-256:e8b270f86b7c54390334d7f1d77e08aa3f61b770084a5d0219d92d7e439188d3
SHA3-512:d4183027e10a3ebc094f6b6bd06fd0be8b7c69276b9d3e846ba81dc8d3ce3abf09baa2fdb876008eeacc51b755c40b2fe80437f8421728a8151c8a6430e9a97b
Размер:4.521 GB (4854560768 байт)